Logo Week tegen Kindermishandeling 2019

Week tegen kindermishandeling 2019

Wij nodigen u van harte uit bij één of beide conferenties in de Week tegen Kindermishandeling 2019 te Nijkerk en Barneveld. Tijdens deze middag en avond staan we met elkaar stil bij thema’s welke een relatie hebben tot het voorkomen, herkennen en oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

voorblad van najaarsprogramma

Het najaarsprogramma van 2019 van het CJG Scherpenzeel

toegevoegd ziet u de brochure met allerlei activiteiten die georganiseerd worden door het CJG Scherpenzeel

een foto met een uithangbord CJG

Bereikbaarheid CJG

Het CJG is elke donderdagmiddag open van 13.30-15.00 uur. Het is niet nodig om van te voren een afspraak te maken.

Poster van activiteiten in week van de opvoeding

activiteiten in de weken van de opvoeding 2019

Hierbij het overzicht van de diverse activiteiten die worden georganiseerd door"de kleine schans"uit woudenberg en het centrum voor Jeugd en Gezin uit Scherpenzeel

Portret van Steven Pont

Het Zelfbeeld van een Kind

Een lezing van Steven Pont ,ontwikkelingstherapeut columnist en auteur op 2 oktober over "het zelfbeeld van een kind." Waarom denkt u dat Robinson Crusoe zo graag van zijn eiland af wilde? Omdat hij feitelijk niet meer bestond, want de omgeving van de mens is altijd een ander mens.

afbeelding van hersenbrein

Online Veiligheid

Wat is goed om als ouder echt te weten, hoe kun je grenzen stellen en toezicht houden? Maar ook: hoe werkt het jonge puberbrein? Deze ouderavond sluit ook mooi aan bij wat 7e en 8e groepers in Scherpenzeel al van Halt hoorden.

foto bij Kr8kidzz

Kr8kidzz

Assertiviteit- en sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 10-12 jaar Voor sommige kinderen gaat de omgang met andere kinderen niet vanzelf. Zij kunnen daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Het doel van de training kr8kidzz is de sociale vaardigheden te laten groeien en de weerbaarheid en het zelfvertrouwen te vergroten.

foto voor cursus met hart en hoofd

Ouder Cursus “Opvoeden met hart en hoofd”

Kinderen tot volwassenheid begeleiden is een levenstaak. Alle ouders hebben over opvoeden zo hun vragen en kunnen daar van tijd tot tijd wel een steuntje in de rug bij gebruiken. De cursus ‘Opvoeden met hart en hoofd’ is bedoeld voor ouders die kinderen hebben tussen vier en twaalf jaar.

foto bij cursus geef me de vijf

De Geef me de 5 Basis cursus

De cursus wordt gegeven door de “Geef met de Vijf”-academie en leert ouders om (beter) af te stemmen op hun kind met autisme. Zij krijgen tijdens de cursus handvatten die ook bij iedere volgende ontwikkelingsfase van hun kind kunnen worden toegepast.

 foto bij Verder na echtscheiding

Verder na echtscheiding

Verder na echtscheiding Steun, herkenning en leren omgaan met de situatie In deze training vind je steun en herkenning bij (echt)scheiding en leer je met de nieuwe situatie omgaan.

foto  voor bijeeenkomsten ouders-van bijzondere -kinderen

Koffieochtenden (OBK)

De bijeenkomsten van de Netwerkgroep OBK (Ouders van Bijzondere Kinderen) zijn gezellig en bieden ruimte voor herkenning en uitwisseling van ervaringen.

Foto van een kleuter die een boek leest.

Kleutertoets voorspelt achterstand niet goed

Kleutertoetsen zijn niet betrouwbaar bij het voorspellen van achterstanden met taal of rekenen op latere leeftijd.

Foto van een moeder die samen met haar dochter aan het koken is

Zo overleef je de ‘lust-ik-niet fase’

Hoe krijg je een dwarse peuter toch uiteindelijk aan de worteltjes of witlof? Het Voedingscentrum heeft nuttige video’s waarmee je de ‘lust-ik-niet fase’ doorkomt.