Toegankelijkheidsverklaring

Elkander en CJG Scherpenzeel streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website cjg.scherpenzeel.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onderdelen van deze website

Deze website is gebouwd door Elkander in opdracht van de gemeente Scherpenzeel.

Deze website bestaat uit informatieve teksten en een sociale kaart. De sociale kaart bestaat uit de gegevens van organisaties. Deze gegevens worden ingevoerd en gecontroleerd door de organisaties zelf.

De teksten op deze website zijn verzorgd door Elkander, door partners van Elkander, of door medewerkers van CJG Scherpenzeel. Het doel van de teksten is om betrouwbare informatie te geven over opvoeden en opgroeien.

Domein

De links waarop de inhoud van de website cjg.scherpenzeel.nl te vinden is:

 • het hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:
  • geen

Nalevingsstatus

Elkander en CJG Scherpenzeel verklaren dat de website cjg.scherpenzeel.nl nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje 'Toelichting op de nalevingsstatus' wordt aangegeven hoe ver Elkander en CJG Scherpenzeel zijn gevorderd met de toegankelijkheid van cjg.scherpenzeel.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 8-11-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van de gemeente Scherpenzeel, H.E. van Dijk-van Ommering, wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 8-11-2019.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@elkander.nl. Toegankelijkheidsproblemen op een specifieke pagina kun je ook melden door deze pagina te openen en op de knop 'Feedback' te klikken.

Wat kun je verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging van Elkander.
 • Elkander informeert je over de voortgang en de uitkomst. Gaat je vraag of opmerking over inhoud die wordt beheerd door CJG Scherpenzeel? Dan stuurt Elkander je vraag of opmerking door naar medewerkers van CJG Scherpenzeel. Zij pakken je vraag verder op en houden je op de hoogte van de voortgang en uitkomst.
 • We streven ernaar dat jouw verzoek binnen 3 weken is afgehandeld.

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kun je contact opnemen met de (lokale) Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website cjg.scherpenzeel.nl nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Afwijkingen

Tijdens onderzoek gevonden afwijkingen van de eisen die niet konden worden hersteld:

Pdf-bestanden op cjg.scherpenzeel.nl

 • Succescriterium: diverse succescriteria
 • oorzaak: Pdf’s komen vanuit verschillende partijen terecht op deze website. Bijvoorbeeld via redacteuren van Elkander, redacteuren van CJG Scherpenzeel en via derden, zoals organisaties in de sociale kaart. Het kan hierbij gaan om bestanden die deze partijen zelf hebben aangemaakt, maar ook om bestanden van anderen die door deze partijen zijn doorgeplaatst.
  Niet iedereen beschikt over de kennis en software om een pdf geheel toegankelijk te maken. Daarom voldoen niet alle pdf-bestanden op cjg.scherpenzeel.nl aan de toegankelijkheidseisen.
 • gevolg: Mogelijk zijn niet alle pdf-bestanden op deze website volledig toegankelijk.
 • alternatief: Bij de informatieve teksten op cjg.scherpenzeel.nl is de informatie in de pdf’s in principe altijd aanvullend en nooit cruciaal voor het doel van deze site. Waar mogelijk wordt altijd verwezen naar toegankelijke alternatieven, zoals externe webpagina's met nuttige aanvullende informatie. Voor pdf's bij informatie uit de sociale kaart is er geen garantie dat er een alternatief voorhanden is. Dit komt doordat deze informatie wordt ingevuld door derden.
 • maatregel: volgens Tijdelijk besluit digitale overheid moeten alle pdf's die na 23 september 2018 op een website geplaatst zijn, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De redacteuren van Elkander zorgen er daarom voor dat alle nieuwe pdf’s die zij plaatsen, voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  Bij ontoegankelijke pdf's die door andere partijen zijn aangemaakt of doorgeplaatst, neemt Elkander met de betrokken partij contact op met het verzoek een toegankelijke versie aan te leveren. De prioriteit gaat hierbij uit naar de bestanden die door bezoekers van cjg.scherpenzeel.nl het vaakst geraadpleegd zijn.
 • Verder informeert Elkander de redacteuren van CJG Scherpenzeel over het belang van het toegankelijk maken van pdf’s.
 • planning: Elkander streeft ernaar dat alle pdf's die zijn geplaatst door redacteuren van Elkander, uiterlijk in september 2020 toegankelijk zullen zijn.

Uitzonderingen

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid hoeft bepaalde content niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de lijst met uitzonderingen in het Tijdelijk besluit.

Elkander spant zich in om content die onder een uitzondering valt, toch zo toegankelijk mogelijk te krijgen. Dit doet Elkander op de volgende manieren:

Content van derden in de sociale kaart

Deze website bestaat uit informatieve teksten en een sociale kaart. De sociale kaart bestaat uit de gegevens van organisaties. Deze gegevens worden ingevoerd en gecontroleerd door de organisaties zelf.

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid geldt er voor inhoud afkomstig van derden een uitzondering: deze inhoud hoeft niet volledig toegankelijk te zijn. Toch spant Elkander zich in om ook deze inhoud toegankelijk te krijgen. Waar mogelijk wijst Elkander organisaties in de sociale kaart op ontoegankelijke informatie, met het verzoek en bijbehorende instructies om deze informatie toegankelijk te maken.