6. Kan mijn kind reageren op een vaccinatie?

Vaak merkt het kind weinig van de inenting, maar het kan zijn dat het kind koorts krijgt of pijn op de plaats van de injectie. Dit is vervelend, maar ongevaarlijk en duurt hooguit 2 dagen. Dat een verschijnsel na een vaccinatie optreedt wil nog niet zeggen dat het ook door de vaccinatie is veroorzaakt. Vaccineren gebeurt op een leeftijd dat tal van ziekten optreden. Daardoor kan een dergelijke ziekte zich ook toevallig na de vaccinatie voordoen of worden opgemerkt. Dan wordt al gauw gedacht dat de inenting de oorzaak is. Begrijpelijk, maar hoogst zelden terecht. De verschijnselen van de infectieziektes en eventuele complicaties zijn vele malen ernstiger dan de reacties op de vaccinatie.

Mogelijke bijwerkingen zijn te vinden op de site van het rijksvaccinatieprogramma. Ook worden deze bijgehouden. Dit is inzichtelijk via de website van Lareb.