Schoolgeld en studiekosten

Zit je kind nog op de middelbare school? Dan betaal je als ouder mee aan de schoolkosten.

Schoolkosten

Scholen krijgen elk jaar geld van de overheid, maar als ouder betaal je ook mee aan de schoolkosten voor je kind. Met welke uitgaven moet je rekening houden?

Studiefinanciering mbo

Als je kind ouder dan 18 is en een mbo-opleiding gaat volgen heeft het recht op studiefinanciering. Hoe ziet de studiefinanciering voor mbo studenten er uit?

Studiefinanciering hbo en wo

Hbo en wo studenten krijgen geen basisbeurs meer, zij kunnen een lening aanvragen. Hoe ziet de studiefinanciering er in de vorm van het sociaal leenstelsel nu uit?

Aanvullende beurs en ouderbijdrage

Of een student een aanvullende beurs krijgt, is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Als ouder betaal je vervolgens de ouderbijdrage. Waar hangt de hoogte vanaf?