Problemen op school

Het kan zijn dat je kind tegen problemen aanloopt op school.

Niet willen leren

Vanaf de tweede klas gaan pubers vaak minder hun best doen op school. Hoe komt dit en wat kun je doen als je kind niet wil leren?

Leerproblemen

Als je kind veel moeite heeft met onthouden, lezen en leren heeft het misschien een leerprobleem. Wat zijn leerproblemen en hoe kan de leerkracht van je kind helpen?

Onderwijs en autisme

Als je kind autisme heeft kan het met passend onderwijs naar een reguliere middelbare school of naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hoe weet je wat past?

Remedial teaching

Kinderen die beneden het gemiddelde niveau presteren kunnen geholpen worden met remedial teaching. Wat is remedial teaching en wat als dat niet genoeg is?

Zorgteam en ZAT

Iedere school heeft een eigen ZAT (zorg- en adviesteam). Zij helpen kinderen op een goede manier de schooltijd te doorlopen. Hoe doen ze dat en wie zit er in een ZAT?

Slechte cijfers

Als je kind slechte cijfers haalt op school, kan dat meerdere oorzaken hebben. Hoe help je je kind betere cijfers halen en hoe praat je over de slechte cijfers met je kind?

Spijbelen

Als je kind structureel of incidenteel spijbelt, blijft het zonder toestemming weg van school. Wat zijn de gevolgen van structureel spijbelen en wat kun je als ouder doen?

Schorsing

Als je kind zich ernstig misdraagt of ongewenst gedrag vertoont, kan het geschorst worden van school. Wat gebeurt er voor een schorsing en hoe verloopt de procedure?

Van school gestuurd

Als je kind zich op school blijft misdragen, kan het van school gestuurd worden. Wat bespreek je als ouder met de school voordat dat gebeurt en hoe verloopt de procedure?

Schoolverlaters

Schoolverlaters stoppen voortijdig met school, terwijl ze nog leerplichtig zijn. Wat zijn de oorzaken van schooluitval en hoe voorkom je dat je kind schoolverlater wordt?

Verkeerde opleiding

Het kan gebeuren dat je kind voor de verkeerde opleiding heeft gekozen. Welke opties heeft je kind en wat moet je kind doen als het wil overstappen naar een andere studie?