Middelbare school

Aan het einde van de basisschool kies je samen met je kind voor een middelbare school.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs bereid jouw kind voor op een vervolgstudie. Hoe kiezen jullie een geschikte middelbare school en hoe blijf je als ouder betrokken?

Soorten voortgezet onderwijs

Het is belangrijk om een middelbare school te vinden die aansluit bij het niveau van je kind en waar het zich thuis voelt. Welke soorten en niveaus van voortgezet onderwijs zijn er?

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs voor leerlingen voor wie het vmbo en lwoo niet geschikt is. Hoe ziet praktijkonderwijs er uit en wanneer kan je kind er heen?

Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en kent 4 leerwegen. Wat houden de leerwegen in en uit welke sectoren kan je kind kiezen?

Havo

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar en bereidt je kind voor op het hbo door zelfstandig te leren leren. Uit welke profielen kan je kind kiezen?

Vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt je kind voor op de universiteit. Hoe ziet het vwo er uit en uit welke profielen kan je kind kiezen?

Leerwegondersteunend onderwijs

Als je kind naar het vmbo kan, maar meer begeleiding nodig heeft, kan het gebruik maken van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Wat is dat en hoe werkt de aanmelding?

Passend onderwijs

Ieder kind heeft indien nodig recht op passend onderwijs. Dat is niet hetzelfde als speciaal onderwijs. Wat is het wel en waar vind je meer informatie?

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is bedoeld voor kinderen met een handicap of chronische ziekte. Op welke niveaus wordt lesgegeven en wat is passend onderwijs?

Tweetalig onderwijs

Op veel middelbare scholen wordt tweetalig onderwijs aangeboden, voornamelijk op het vwo maar ook op havo- of vmbo-niveau. Wat is het voordeel van tweetalig onderwijs?

Een school kiezen

Als je samen met je kind een middelbare school gaat uitkiezen, kun je met een aantal dingen rekening houden. Waar let je op en waarom zijn open dagen belangrijk?

Huiswerk

Op de middelbare school krijgt je kind te maken met huiswerk. Hoe help je je kind omgaan met huiswerk maken en wat kun je doen als je kind er moeite mee heeft?

Helpen met het huiswerk

Tijdens de eerste jaren van de middelbare school vind je kind het fijn als je helpt met het huiswerk. Hoe help je je kind met huiswerk en wat als je zelf niet kunt helpen?

Mentor

De mentor houdt het presteren en functioneren van je kind en de klas in de gaten. Tijdens de rapportbespreking spreek je met de mentor. Hoe bereid je het gesprek voor?

Examen

De periode van het centraal eindexamen is een spannende tijd voor je kind. Hoe help je je kind ontspannen en goed voorbereid aan de examens te beginnen?

Betrokkenheid bij school

Het is belangrijk om betrokken te blijven bij wat er gebeurt op de school van je puber, maar op de middelbare school is dat lastiger. Hoe blijf je toch betrokken?

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders, leerkrachten en leerlingen van de middelbare school. Wat zijn de bevoegdheden van de MR en waar kun je heen met geschillen?

Ouderraad

De ouderraad of oudercommissie zet zich in de voor belangen van kinderen en hun ouders op school. Wat doet de ouderraad en waarom vragen zij om een vrijwillige bijdrage?