Verstandelijke ontwikkeling

Het brein van jongeren is in de puberteit nog volop in ontwikkeling. Bepaalde vaardigheden hebben ze dan nog niet onder de knie.

Ontwikkeling van de hersenen

Het wisselvallige gedrag van pubers heeft met de verandering in de hersenen en hormonen te maken. Wat houdt dit veranderingsproces in en wat zijn de gevolgen voor het gedrag?

Cognitieve ontwikkeling

De ontwikkeling van de hersenen loopt door tot na het twintigste jaar. Wat zijn de sociale en emotionele gevolgen voor je kind en hoe kun je helpen?

Veranderingen in het denken

Het verstand van pubers kan meer aan en functioneert anders dan van basisschoolkinderen. Welke veranderingen in het denken zijn er en waarom is huiswerk plannen zo lastig?

Intelligentie

Intelligentie heeft te maken met de werking van de hersenen. Waar hangt de intelligentie vanaf en wat houdt het IQ precies in?

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen hebben een IQ van meer dan 130 en zijn heel leergierig en creatief in hun denken. Wat zijn de gevolgen van hoogbegaafdheid en hoe kun je je kind ondersteunen?

Een eigen mening

Het vormen van een eigen mening is belangrijk voor je puber op de weg naar onafhankelijkheid. Hoe kun je dit stimuleren en je kind steunen?

Verstandelijke beperking

Als je kind een verstandelijke beperking heeft, kan het zijn dat er aanpassingen nodig zijn. Wat is mogelijk op het gebied van wonen, school, vakantie en sport?