Spraak- en taalontwikkeling

De spraak- en taalontwikkeling verloopt bij elk kind anders. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld een taalachterstand.

Taalontwikkeling

Een goede spraak-en taalontwikkeling zijn belangrijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Hoe stimuleer je de taalontwikkeling en wat kun je doen als je kind taalproblemen heeft?

Meertaligheid

Soms groeit een kind op met ouders die een verschillende taal spreken. Wat kun je zelf doen om een kind meertalig op te voeden en welke hulp kan school bieden?

Stotteren

Stotteren is het niet vloeiend kunnen praten. Wat kun je doen als je kind stottert en wat doet de logopedist of stottertherapeut?

Dyslexie

Pubers met dyslexie hebben onder andere moeite met het koppelen van klanken aan letters en tekens. Hoe weet je of je kind dyslectisch is en wat kun je doen?

Dysfasie

Bij dysfasie begrijpt je kind meestal veel meer van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen. Wat zijn de kenmerken en wat kun je doen?

Dyscalculie

Een kind met dyscalculie heeft hardnekkige problemen met rekenen. Welke begeleiding is er op school mogelijk en wat kun je zelf doen?

Taalachterstand

Een taalachterstand kan leiden tot leerproblemen. Wat is er op school mogelijk als je kind een taalachterstand heeft en wat kun je zelf doen?