Opvoeden

Peuters ontwikkelen zich razendsnel. Zo gaan ze beseffen dat ze een eigen persoon zijn en kunnen steeds beter praten, denken en onthouden.

Opvoedtips

Steunen, stimuleren en sturen zijn de belangrijkste opvoedingsvaardigheden voor ouders van peuters. Welke opvoedtips kunnen jou als ouder daarbij helpen?

Positief opvoeden

Kinderen die positief opgevoed zijn, ontwikkelen zich makkelijker tot zelfstandige volwassenen met zelfvertrouwen. Hoe zorg je er voor dat je je peuter positief opvoedt?

Opvoeden zonder geweld

Volgens de Nederlandse wet mogen ouders en opvoeders geen geweld gebruiken bij het opvoeden. Waarom is dat belangrijk en wat doe je als je kind thuis niet veilig is?

Apart zetten

Als je peuter van 3 jaar of ouder ongewenst gedrag vertoont, kan het helpen om hem even stil of apart te laten zitten. Hoe doe je dat als ouder op een goede manier?

Delen

Het gevoel van eigendom is bij peuters erg aanwezig, waardoor ze nog niet kunnen delen. Hoe leer je je peuter om te delen en waarom dat belangrijk is?

Niet reageren

Als je peuter ongewenst gedrag zoals zeuren of niet luisteren vertoont omdat het aandacht wil, kun je dat negeren. Hoe doe je dat op een goede manier?

Rust, reinheid en regelmaat

Rust, reinheid en regelmaat in de opvoeding helpt je kind bij zijn ontwikkeling. Hoe pas je als ouder rust, reinheid en regelmaat toe en waarom is het belangrijk?

Ruzie

Van ruzie leren kinderen hoe ze met conflicten om moeten gaan en hoe ze die kunnen oplossen. Wanneer grijp je in en hoe stimuleer je samenspelen zonder ruzie?

Steunen

Ook al lijkt je peuter al groot en flink, hij heeft jouw steun hard nodig. Hoe biedt je je peuter steun en veiligheid en hoe help je hem omgaan met emoties?

Stimuleren

Het is belangrijk de zelfstandigheid van je kind te stimuleren door het dingen zelf te laten doen, het te prijzen en dingen te leren. Hoe doe je dat op een goede manier?

Sturen

Een peuter leert luisteren door regels te overtreden. Je kunt je peuter helpen door regels op te stellen en duidelijkheid te geven. Hoe doe je dit?

Opvoedingsondersteuning

Als je problemen tegenkomt als ouder, is het goed om op tijd om hulp te vragen bij andere ouders, of professionele instanties. Welke hulp is er beschikbaar?

Sinterklaas

Veel gezinnen vieren Sinterklaas, een spannende en leuke periode voor je kind. Welke afspraken maak je met je kind en hoe ga je om met angst en de zwartepietendiscussie?