Zintuigen

Met onze zintuigen nemen we de omgeving waar. Het is belangrijk dat je peuter goed kan zien en horen.

Zien

Wanneer je kind tussen drieƫnhalf en vier jaar is, wordt op het consultatiebureau een oogonderzoek gedaan. Aan welke signalen kan je merken dat je kind slecht ziet?

Oogtest

Je kind krijgt twee keer een oogtest, tussen de drieƫnhalf en vijfenhalf jaar oud. Hoe zien de oogtesten eruit en wat gebeurt er als blijkt dat je kind niet goed kan zien?

Lui oog

Een lui oog ontstaat doordat het oog zich tijdens de vroege kinderjaren niet goed heeft kunnen ontwikkelen. Waarom moet je er vroeg bij zijn en hoe wordt het behandeld?

Kleurenblind

Kinderen met kleurenblindheid zien de verschillen tussen kleuren niet goed. Het is een erfelijke aandoening. Wanneer kun je je kind testen en hoe vaak komt het voor?

Horen

Niet goed kunnen horen heeft mogelijk vervelende gevolgen voor de ontwikkeling van je kind. Hoe weet je of je kind slechthorend is en waar laat je dit testen?

Gehoortest

Als je denkt dat je kind gehoorproblemen of gehoorschade heeft is het verstandig om een gehoortest te laten doen. Waar laat je een gehoortest voor je kind doen?

Gehoorbescherming

Kinderen die niet goed kunnen horen, hebben vaak ook moeite met spreken en taal. Waarom is gehoorbescherming belangrijk en hoe voorkom je gehoorschade bij je peuter?