Sociaal-emotionele ontwikkeling

Je kind wordt ouder, gaat de wereld ontdekken en ontwikkelt zich ook sociaal-emotioneel.

Temperament

Stil en afwachtend of juist snel afgeleid en impulsief: het helpt om je gedrag af te stemmen op het temperament van je kind. Hoe ga je met het gedrag van je kind om?

Sociale vaardigheden

Vanaf een jaar of drie begint je kind zich een beetje in te leven in anderen. Het gaat samenspelen en begint soms vriendjes te maken. Hoe kun je sociale vaardigheden stimuleren?

Emotionele ontwikkeling

Een goede emotionele ontwikkeling helpt je kind gevoelens bij zichzelf en een ander te begrijpen en herkennen. Hoe stimuleer je die ontwikkeling en geef je zelf het goede voorbeeld?

Identiteit ontwikkelen

Voor de ontwikkeling van de eigen identiteit heeft je peuter liefde en veiligheid nodig om zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld te krijgen. Wat kun je nog meer doen?

Vriendschap

Hoe ouder je kind, hoe meer inhoud vriendschappen krijgen. Peuters leren nog om zich in te leven en spelen niet echt samen met anderen. Vanaf wanneer kan echte vriendschap ontstaan?

Zelfbeeld

Als ouder ben je heel belangrijk voor de vorming van het zelfbeeld van je kind. Bevestiging van positief gedrag is onmisbaar. Hoe draag je verder bij aan een positief zelfbeeld?

Verlegenheid

Verlegenheid bij peuters is heel normaal. Soms is het alleen zo erg dat je kind er last van ondervind. Hoe kun je je kind beter leren begrijpen en helpen als het té verlegen is?

Eenkennigheid

Sommige kinderen lijken nauwelijks last van eenkennigheid te hebben, anderen juist intens veel. Wat kun je doen als je kind angstig op vreemden reageert?

Scheidingsangst

Een kind met scheidingsangst kan zich verloren en onbegrepen voelen zonder ouders. Er is angst voor het onbekende en gemis van het bekende. Wat kun je doen tegen scheidingsangst?

Hechting

Vastklampen is normaal. Laat je kind zich niet sussen of durft het weinig initiatief te nemen? Misschien is er een hechtingsprobleem. Hoe bevorder je hechting en wat doe je bij zorgen?

Zelfvertrouwen

Positieve reacties versterken het zelfvertrouwen van je kind. De waardering zorgt voor een positiever zelfbeeld en herhaling van goed gedrag. Hoe bouw je aan dit zelfvertrouwen?

Peuterpuberteit

Driftbuien en heftige emoties komen vaak voor tijdens de peuterpuberteit. Straffen is niet de beste oplossing. Hoe ga je er op een juiste manier mee om?

Stress

Je kind heeft rust nodig om de indrukken van de dag te verwerken. Door stress kan de slaap en deze rust verstoord worden. Wat kun je doen om stress bij je kind te verminderen?

Bang

Een monsterlijke schaduw op de muur kan in de wereld van je kind levensecht aanvoelen en angst veroorzaken. Hoe ga je om met deze en andere kinderangsten?

Rouwverwerking bij overlijden

Het overlijden van een dierbare kan bij je peuter voor angst zorgen. Je kind moet nog leren met gevoelens omgaan en toont verdriet vaak indirect. Hoe help je bij de rouwverwerking?