Studie- en beroepskeuze

Bij de studie- en beroepskeuze is de steun van ouders belangrijk. Afhankelijk van de vooropleiding kan je kind doorstromen naar het mbo, hbo en vwo.

Een studie kiezen

Aan het eind van de middelbare school gaat je kind een studie- en beroepskeuze maken. Hoe kies je een studie, hoe help je als ouder en wat gebeurt er na de aanmelding?

Beroepsonderwijs

Na het vmbo kan je kind doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Welke studierichtingen en niveaus zijn er in het mbo en is er ook speciaal onderwijs?

Hbo en wo

Na het mbo, de havo of het vwo kan je kind doorstromen naar het hbo of wo. Welk diploma heb je nodig, welke studierichtingen zijn er en hoe lang duurt de studententijd?

Tweetalig hoger onderwijs

Op hogescholen en universiteiten wordt steeds meer tweetalig hoger onderwijs gegeven, voornamelijk in het Engels en Nederlands. Wat is het doel van les in een andere taal?

Studeren in het buitenland

Scholen hebben contact met buitenlandse onderwijsinstellingen, hierdoor kan je kind studeren in het buitenland. Kan dat alleen in Europa en krijgt het studiefinanciering?

Stage

Door stage te lopen verkent je kind zijn vakgebied in de praktijk. Hoe komt je kind aan een stage, wat leert hij, waar heeft hij recht op en hoe rondt het de stage af?