Problemen op school

Iedere school heeft een zorg-en adviesteam om jongeren te helpen bij leerproblemen.

Leerproblemen

Als je kind zich misdraagt op school kan er een schorsing volgen. Wat gaat daaraan vooraf, hoe verloopt de procedure en wat gebeurt er als je kind het te bont maakt?

Wegblijven van school

Als je kind meerderjarig is dan heet spijbelen wegblijven van school. Wat zijn oorzaken van structureel wegblijven, wat kun je als ouder doen en wat is werkleerplicht?

Schorsing

Als je kind zich misdraagt op school kan er een schorsing volgen. Wat gaat daaraan vooraf, hoe verloopt de procedure en wat gebeurt er als je kind het te bont maakt?

Van school gestuurd

Als je kind zich bijzonder erg misdraagt kan het van school gestuurd worden. Wat gaat daaraan vooraf, hoe verloopt de procedure en komt het vaak voor?

Schoolverlaters

Je kind loopt mogelijk studievertraging op, als het moeite heeft met de lesstof of leerproblemen heeft. Wat zijn de gevolgen daarvan en wat moet je als ouder niet doen?

Verkeerde opleiding

Het kan gebeuren dat je kind de verkeerde opleiding heeft gekozen. Wat kan je kind doen als het wil stoppen met de opleiding of overstappen naar een andere studie?

Studievertraging

Je kind loopt mogelijk studievertraging op als het moeite heeft met de lesstof of leerproblemen heeft. Wat zijn de gevolgen daarvan en wat moet je als ouder niet doen?

Zorgteam en ZAT

Het Zorg- en adviesteam (ZAT) helpt wegblijven en schooluitval te voorkomen. Uit welke professionals bestaat zo’n team en welke leerlingen zijn er gebaat bij?