Drank

Het is belangrijk om met je kind te praten over drank en te waarschuwen voor alcoholschade.

Praten over alcohol

Vanaf 18 jaar mag je kind alcohol drinken. Hoeveel invloed heb je als ouder op het drinkgedrag van je kind?

Alcoholpromillage

Meisjes kunnen minder goed tegen alcohol dan jongens, dat heeft te maken met hun lichaamsgewicht. Waar komt dat door?

Alcohol en groepsdruk

De meeste jongvolwassenen komen weleens in aanraking met alcohol. Hoe help je je kind om eigen keuzes te maken en zich te weren tegen groepsdruk?

Alcoholschade

Alcohol  bij jongvolwassenen kan blijvende schade aanrichten, onder andere aan de hersenen. Welke risio's brengt alcohol nog meer met zich mee?