School en opvoeding

School en opvoeding gaan hand in hand.

School en opvoeding

School en opvoeding is een samenwerking van jou als ouder en de school van je kind. Waarom is die samenwerking zo belangrijk en hoe kun je meer betrokken zijn?

Huiswerk

Kinderen in groep 7 en 8 krijgen ter voorbereiding op de middelbare school soms huiswerk mee. Ze zien daar soms tegenop. Hoe kun je je kind steunen en helpen?

Gezond op school

Als je kind moet overblijven eet het tussen de middag op school. Hoe geef je het een gezonde, gevarieerde maaltijd mee en welke vleeswaren kun je beter thuis laten?

Ouderraad

De ouderraad zet zich in voor de belangen van kinderen en hun ouders op school. Wat zijn hun verantwoordelijkheden en hoe zit het met de vrijwillige ouderbijdrage?

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en personeel van de basisschool. Hoe kom je in de MR, wat zijn de bevoegdheden en waar kun je heen met geschillen?

Schoolverzuim

Schoolverzuim is geoorloofd als het door de directeur van de school is goedgekeurd, bijvoorbeeld voor een huwelijk. Hoe zit dit met vakanties en wat is ongeoorloofd verzuim?