Problemen op school

Soms heeft een kind problemen op school. Zoals leerproblemen en het halen van slechte cijfers, of gedragsproblemen zoals autisme.

Leerproblemen

Van leerproblemen is misschien sprake als je kind moeite heeft met onthouden, lezen en leren. Wat zijn dat en hoe verschilt het van leerstoornissen en taalachterstand?

Slechte cijfers

Als je kind slechte cijfers haalt kan dat komen door het niveau, tempo of bijvoorbeeld leerproblemen. Wat kunnen jij en de leerkracht doen en wanneer blijft je kind zitten?

Schorsing

Je kind kan geschorst worden van school als het zich (herhaaldelijk) misdraagt. Aan een schorsing gaan altijd waarschuwingen vooraf. Hoe werkt de schorsingsprocedure?

Van school gestuurd

Als je kind zich ernstig misdraagt en geen gedragsverbetering toont, kan het van school worden gestuurd. Wat gaat daar aan vooraf en welke procedure volgt de school?

Onderwijs en autisme

Een kind met autisme kan naar de reguliere basisschool of naar het speciaal onderwijs. Wanneer past speciaal onderwijs beter bij je kind en kan dat nog veranderen?

Remedial teaching

Remedial teaching is een lesmethode voor kinderen die beneden het gemiddelde niveau presteren. Wat houdt het precies in en hoe verschilt het van bijles? 

Zorgteam en ZAT

Het zorgteam en het Zorg- en adviesteam (ZAT) zijn er om problemen bij leerlingen op tijd te signaleren. Welke professionals zijn dit en wat zijn hun verantwoordelijkheden?