Primair onderwijs

Voor je kind naar de basisschool gaat is het mogelijk om vroegschoolse educatie aan te vragen. Dit kan zorgen voor een betere start op de basisschool.

Vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie stimuleert de ontwikkeling van je kind. Wat houdt de methode in, wat leert je kind en voor welke kinderen is het ideaal?

Schoolkosten

Scholen krijgen geld van de overheid om onderwijs aan te bieden, maar vragen om een vrijwillige ouderbijdrage om extra kosten te dekken. Waar bestaan die kosten uit?

Lesstof op de basisschool

Basisscholen kiezen hun eigen lesstof en lesmethoden, maar moeten wel voldoen aan kerndoelen. Welke doelen zijn dat en welk lessen krijgt je kind op de basisschool?

Cito-toets

De Cito-toets is de eindtoets van het basisonderwijs, soms kiezen scholen voor een drempeltoets. Wat test de Cito-toets, hoe bereidt je kind zich voor en wat zegt de uitslag?

Leerplicht

Je bent verplicht om je kind naar school te laten gaan. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar. Wanneer kun je een vrijstelling krijgen?

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt geregeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wat doet passend onderwijs?

Vervoer naar school

Hoe je kind naar school gaat, hangt af van leeftijd en de afstand tot school. Welke opties voor vervoer naar school zijn er en welke optie is er voor het speciaal onderwijs?

Voortgezet onderwijs kiezen

Het voortgezet onderwijs verschilt veel van de basisschool. Hoe kies je de juiste middelbare school voor je kind en wat houden de termen vmbo, havo en vwo in?