Verstandelijke ontwikkeling

De verstandelijke ontwikkeling kun je stimuleren. Het is wel van belang dat je het verschil in denkontwikkeling per leeftijd bekijkt.

Verstandelijke ontwikkeling

Door te spelen doen kinderen kennis en vaardigheden op. Hoe leren kinderen en hoe kun je ze bij het leren helpen?

Denkontwikkeling

De denkontwikkeling van je kind verloopt in fasen, ze zijn constant bezig met leren in hun eigen tempo. Hoe ziet de denkontwikkeling er op de basisschool uit?

Intelligentie

De ontwikkeling van de intelligentie van je kind hangt af van aanleg en omgevingsfactoren. Wat houdt intelligentie in, hoe stimuleer je het en wat betekent IQ?

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen hebben een IQ van meer dan 130, zijn creatief en zijn leergierig. Tegen welke problemen kunnen zij aanlopen en hoe kun je je kind ondersteunen?

Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis waarbij kinderen problemen hebben met (leren) rekenen, het heeft niet met intelligentie te maken. Waarom is tijdige herkenning belangrijk?

Fantasie en werkelijkheid

Fantasiespel helpt jonge kinderen nieuwe dingen ontdekken, oudere kinderen ontdekken liever de werkelijkheid. Moet je je zorgen maken over fantasievriendjes?

Ontwikkelingsachterstand

Soms worden kinderen geboren met een ontwikkelingsachterstand. Daar zijn voorzieningen voor, zoals het pgb en speciaal onderwijs. Wat kun je zelf aanbieden?