Spraak- en taalontwikkeling

Als ouder kun je veel doen om de spraak-en taalontwikkeling te stimuleren.

Taalontwikkeling

In de basisschoolperiode leert je kind veel op het gebied van spraak en taal. Hoe verloopt de spraak- en taalontwikkeling in die periode?

Leren lezen

Leren lezen gebeurt in fasen, de taalontwikkeling van je kind begint al bij zes maanden. Hoe help je je kind in fasen leren lezen en de woordenschat te vergroten?

Leren schrijven

Op de meeste basisscholen leren kinderen letters schrijven vanaf groep 3. Waar moet je op letten bij het leren schrijven?

Boeken en AVI-niveaus

Lezen is goed voor de taalontwikkeling van je kind. Zorg wel dat het op het juiste niveau leest. Wat moet je weten over AVI-niveaus?

Bibliotheek

In de bibliotheek staat lezen en leren centraal, je vind er veel leuke leesboeken en informatieboeken voor je basisschoolkind. Hoe stimuleer je lezen bij je kind?

Engels leren

Kinderen kunnen prima een tweede taal, zoals Engels, leren. Ze leren het op de basisschool en pikken het buiten school ook op. Hoe kun je thuis je kind Engels leren?

Meertaligheid

Voor de taalontwikkeling van je kind kun je het beste thuis je moedertaal spreken, ook als dat geen Nederlands is. Hoe voed je je kind meertalig op?

Taalontwikkeling stimuleren

Taalontwikkeling stimuleren bij je kind doe je door van jongs af aan voldoende taal aan te bieden, bijvoorbeeld door praten of voorlezen. Wat kun je nog meer doen?

Spraakproblemen

Spraakpoblemen, zoals schor praten of slissen, ontstaan wanneer de ontwikkeling van taal anders loopt dan normaal. Waar kun je hulp vinden voor deze problemen?

Stotteren

Veel kinderen tussen de 2 en 5 jaar stotteren, dit kan ook weer overgaan. Wat kun je als ouder doen, wanneer ga je naar de logopedist en wat kan die voor je doen?

Slissen

Slissen kan op alle leeftijden voorkomen en komt bijvoorbeeld door slappe tongspieren of een verkeerde mondmotoriek. Wat zijn de gevolgen en wat kun je er tegen doen?

Niet durven praten

Praat je kind thuis wel, maar in sociale situaties niet? Dat hoeft geen verlegenheid te zijn, het kan wijzen op selectief mutisme. Hoe herken je dit en hoe ga je hier als ouder mee om?

Taalproblemen

Soms krijgen kinderen taalproblemen of een taalachterstand, ondanks jouw hulp bij de taalontwikkeling. Wat is een taalontwikkelingsstoornis en waar vind er meer over?

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben onder andere moeite met het koppelen van klanken aan letters. Wat betekent het als je kind dyslexie heeft?

Dysfasie

Dysfasie is een stoornis in de spraak-taalontwikkeling, waarbij je kind jou wel begrijpt maar zelf moeilijk kan praten. Wat zijn de kenmerken en waar vind je hulp?

Taalachterstand

Een taalachterstand kan verschillende oorzaken hebben. Er is vaak wel wat aan te doen, denk aan remedial teaching of voorschoolse educatie. Wat kun je zelf doen?