Pesten

Als ouder kun je te maken krijgen met pesten. Misschien wordt je kind gepest of pest je kind anderen.

Plagen en pesten

Het verschil tussen pesten en plagen zit ‘m in de gelijkwaardigheid tussen kinderen. Wat doe je als je kind wordt gepest?

Gevolgen van pesten

Zowel de pester als het gepeste kind kan last krijgen van de ernstige gevolgen van pesten, soms jaren later. Wat zijn die gevolgen, voor het gepeste kind en de pester?

Mijn kind wordt gepest

Kinderen die gepest worden, kunnen minder makkelijk omgaan met anderen en zijn minder weerbaar. Hoe merk je dat je kind gepest wordt en wat kun je doen?

Gepest kind helpen

Als je kind gepest wordt, is uitvinden wat er aan de hand is belangrijk. Wie is er verantwoordelijk voor het pestprobleem en hoe kun je een gepest kind het beste helpen?

Meelopen

Meelopers versterken het succes van de pester, door diegene niet tegen te houden of zelfs te helpen. De hele klas heeft last van gepest. Wat kun je als ouder doen?

Discrimineren

Discrimineren is mensen ongelijk behandelen op basis van hun kenmerken. Wat doe je als je kind dat doet, hoe voorkom je dat en wat als je kind wordt gediscrimineerd?

Pesten op school

Van pesten op school heeft iedereen last, 1 op de 5 kinderen wordt gepest. Wat kun je met de school bespreken en wat doe je als je kind wordt gepest of zelf pester is?

Mijn kind pest anderen

Als je kind pest of een meeloper is, dan is dat schrikken. Waarom pesten kinderen, hoe weet je of je kind pest, wat kun je er aan doen als ouder en waar vind je hulp?

Cyberpesten

Cyberpesten is pesten via internet, bijvoorbeeld op social media en WhatsApp. Hoe herken je het en hoe voorkom je dat je kind digitaal gepest wordt of anderen pest?

Aanpak cyberpesten

Cyberpesten, ofwel pesten via het internet, komt vaak voor. Hoe praat je er met je kind over, wat kunnen jij en je kind er tegen doen en kun je aangifte doen?