Ongewenst gedrag

Als ouder krijg je soms te maken met ongewenst gedrag, zoals brutaal en opstandig gedrag, agressief gedrag en angstig gedrag.

Agressief gedrag

Sommige vormen van agressief gedrag horen bij een bepaalde leeftijd, maar soms gaat het te ver. Wat doe je tegen agressief gedrag en waar vind je hulp?

Angstig gedrag

Neem angsten van kinderen serieus en noem ze geen aanstellerij. Hoe herken je angst en wat doe je als je kind bang is?

Brutaal en opstandig gedrag

Iedere ouder krijgt te maken met brutaal en opstandig gedrag. Hoe ga je hiermee om?

Concentratieproblemen

Kinderen leren naarmate ze ouder worden zich langer te concentreren, maar temperament speelt ook een rol. Hoe help je je kind met concentratieproblemen?

Driftbuien

Sommige kinderen hebben de neiging om snel kwaad te worden. Hoe ga je hiermee om?

Druk gedrag

Kinderen vertonen soms druk gedrag, dat is normaal. Hoe ga je om met druk gedrag bij je kind, wat kun je doen, hoe herken je ADHD en waar vind je hulp?

In overtreding

Als je kind iets strafbaars doet is het in overtreding en komt het in aanraking met de politie. Wat gebeurt er na een aangifte en wat gebeurt er als je kind jonger is dan 12?

Jaloers gedrag

Jaloers gedrag, zoals boosheid en huilen, hoort bij de emotionele ontwikkeling. Vooral binnen een gezin kunnen kinderen jaloers zijn op elkaar. Hoe ga je daar mee om?

Liegen

Kinderen liegen soms om straf te ontlopen, of omdat ze de gevolgen van hun daden nog niet kunnen inschatten. Wat kun je doen als je kind vaak liegt?

Nagelbijten

Nagelbijten ontstaat meestal tussen het derde en tiende jaar en kan leiden tot blijvende schade. Wat zijn oorzaken van nagelbijten en hoe kun je je kind helpen stoppen?

Niet luisteren

Ieder kind luistert wel eens niet, ze verkennen steeds meer hun eigen grenzen. Hoe kun je ongehoorzaamheid voorkomen en waarom is discussiƫren over regels goed?

Schelden en vloeken

Als kinderen schelden of vloeken, weten ze soms niet de betekenis van die woorden, maar wel welke reactie ze uitlokken bij anderen. Wat kun je doen als je kind scheld of vloekt?

Stelen

Stelen komt soms voor bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het is belangrijk dat je kind leert wat wel en niet mag en waarom. Wat kun je doen als je kind heeft gestolen?

Tics

Tics zijn ongewild gemaakte geluiden of bewegingen en komen vaak voor bij opgroeiende kinderen. Hoe herken je ze, moet je er iets aan doen en wat is een tic-stoornis?

Weglopen

Kinderen kunnen wel eens weglopen, onbedoeld of juist opzettelijk. Hoe kun je per ongeluk weglopen voorkomen en wat moet je doen als je kind vermist wordt?

Zin doordrijven

Kinderen willen graag hun zin doordrijven, soms op een positieve manier maar ook met negatief gedrag als schreeuwen, huilen en weglopen. Hoe ga je daar mee om?