Professionals

Informatie voor professionals van gemeente Scherpenzeel.

Het CJG als schakel

Veel ouders vragen opvoedkundig advies aan iemand die ze vertrouwen. In veel gevallen bent u dat: de leerkracht of groepsleid(st)er. Wanneer u een vraag niet kunt beantwoorden, kunt u ouders doorverwijzen naar het CJG. U kunt ook zelf contact met ons opnemen. Vanuit uw beroep bent u immers goed in staat zorgsignalen op te vangen. U kunt deze, in overleg met ouders en kind, voorleggen aan het CJG. Samen met u zoeken wij graag naar de juiste oplossing.

Jeugdhulp in Scherpenzeel

In de gemeente Scherpenzeel is de jeugdhulp in tweeën geknipt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Lokale Ambulante team (LAT) bieden beiden jeugdhulp aan.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG draagt zorgt voor alles wat te maken heeft met preventie en signaleren. Het CJG biedt cursussen, trainingen en scholing voor kinderen, jeugdigen, ouders en professionals.

In het CJG zitten de volgende professionals: consultatiebureauverpleegkundige, jeugdverpleegkundige, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker en een thuisbegeleider. Zij nemen vanuit hun eigen organisatie deel binnen het CJG.

Het aanbod van het CJG is te vinden op deze website. Ook kan het CJG meedenken als u vragen of zorgen heeft over een kind.

U kunt contact opnemen met het CJG via het emailadres cjg@scherpenzeel.nl of via het telefoonnummer (033) 277 13 31. Onze medewerkers nemen ook deel aan de Ondersteuningsteams van de basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en Buiten Schoolse Opvang (BSO).

Lokale Ambulante team (LAT)

Het LAT draagt zorg voor alle hulp en zorg die niet onder preventie hoort. Denk hierbij aan ambulante trajecten, beschikkingen voor diagnostiek & behandeling, het oppakken van zorgmeldingen en meer. In het Lokale ambulante team werken een coördinator, drie consulenten, twee ambulante werkers en een gedragsdeskundige. Zij zijn allemaal in dienst van de gemeente.

U kunt contact opnemen via het algemene nummer van het gemeentehuis (033) 277 23 24 of via sociaalteam@scherpenzeel.nl

Via het aanmeldformulier is het mogelijk om een kind aan te melden.